O certificiranju

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, stana, poslovnog prostora, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobiti će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Razredi se označavaju slovima od A+ do G, s tim da je G najlošiji energetski razred, A i A+ su najbolji. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Energetska učinkovitost vaše zgrade može povećati kvalitetu života, ali i produljiti vijek trajanja građevine i smanjiti utrošak energije za grijanje i hlađenje. Energetski certifikat se izdaje na rok od 10 godina.

POSTUPAK IZRADE ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Energetski pregled zgrade sastoji se od nekoliko važnih procesa. Potrebno je izaći na teren i od investitora prikupiti sve podatke o zgradi koji su nužni kako bi ovlaštena osoba mogla izraditi energetski certifikat zgrade i odrediti energetski razred zgrade. Podaci se uzimaju iz postojeće tehničke dokumentacije, u slučaju da je dokumentacija nepotpuna ili je nema potrebno je napraviti dodatna mjerenja. Ovlaštena osoba također može provesti kontrolu prikupljenih podataka i informacija ako je to potrebno. Također je nužno analizirati potrošnju i troškove svih oblika energije, energenata i vode za tri prethodne godine. Ovlaštena osoba treba izraditi izvješće s prijedlogom poboljšanja energetskih svojstava zgrade koja bi ujedno poboljšala energetsku učinkovitost zgrade. Poboljšanja moraju biti ekonomski opravdana s periodom povratka investicija, te izvorom cijena za provođenje prijedloga. Tijekom energetskog pregleda građevine provode se brojne analize koje se odnose na način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja, sustav hlađenja, sustav ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnju električne energije, sustav električne rasvjete, karakteristične podsustave, sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativne sustave za opskrbu energijom.

cijena izrade

 

Cijena izrade energetskog certifikata objekta utvrđuje se ovisno o površini i složenosti, te o tome da li se radi o novoj ili postojećoj nekretnini. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade je složeniji nego kod nove zgrade i ovisi i o tome da li vlasnik postojeće zgrade ima neophodne arhitektonske nacrte i projektnu dokumentaciju, jer tada nije potrebno raditi dodatna mjerenja.
Cijene (maksimalne) izrade energetskog certifikata su propisane Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređaenja.

Za Vaš objekat, dati ćemo vam najpovoljniju ponudu za izradu energetskog certifikata, na dva načina:

A) Kratku informativnu ponudu neobvezujućeg karaktera kao prvi korak i

B) Detaljnu ponudu koja uključuje Vaš i naš angažman oko izrade certifikata i koja je obvezujućeg karaktera*

 

* Obuhvaća neophodnu registraciju i prihvaćanje općih uvjeta MITTERBURG j.d.o.o

 

Početna